3D vizualizace
Centra energetického poradenství PRE

Cíl
Vytvořit orientační mapu Centra ve 3D prostoru pro účel prezentace i pro potřebu lepší orientace návštěvníků v prostorech Centra.

Řešení
Prostor Centra jsme přenesli do nové dimenze pomocí překreslení a vytvoření 3D vizualizace. Celý objekt byl pak postupně doplňován o navigační a orientační prvky.