ABB Noviny

Cíl
Informovat o širokém spektru činností společnosti ABB a posilovat sounáležitost zaměstnanců s firmou.

Řešení
Zavedení nového média ve společnosti ABB – Interních novin pro zaměstnance – představovalo v první fázi 8stránkový novinový formát A3, později 12stránkový formát A4. Ve spolupráci s marketingovým oddělením jsme vytvořili obsahovou strukturu a pak navrhli layout jednotlivých stránek se stálými rubrikami. Hlavní téma na titulní straně bylo vždy aktuálně doplněno poutací dominantní ilustrací-karikaturou, která se postupně stala identifikačním prvkem ABB novin. Struktura novin byla koncipovaná tak, aby zastoupené portfolio informací bylo co nejpestřejší – od zpráv managementu až po volný čas zaměstnanců. Naše práce zahrnovala plný servis – redakční práce, přípravu soutěží, průzkumů a dotazníků, grafiku, ilustrace, sazbu a zlom, jazykovou korekturu, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci do všech společností ABB po celé republice.