Agrofert magazín

Cíl
Vytvořit periodikum s cílem zvýšit informovanost jak zaměstnanců napříč společnostmi skupiny, tak i partnerů a příznivců skupiny Agrofert.

Řešení
Jako vyhovující formát byl zvolen čtvrtletní magazín. Na 36 stranách byl dostatečný prostor pro zveřejnění informací ze všech odvětví obsáhlého portfolia Skupiny Agrofert. Velmi široké bylo v tomto případě i zapojení zaměstnanců do přípravy článků pro magazín.