Animace pro veletržní stánek ČKD GROUP

Cíl
Upoutat pozornost návštěvníků veletrhů ke stánku ČKD GROUP.

Řešení
Obsah a řešení animací souvisel s ideovým řešením celého veletržního stánku. Plazmová stěna tvořená šesti propojenými obrazovkami byla součástí celého architektonického pojetí. Animace, které svým obsahem odpovídaly jednotlivým segmentům činnosti ČKD, poutaly velkou pozornost návštěvníků i kolemjdoucích pomocí abstraktních ilustrací počítačové grafiky doplněných fotografiemi projektů a realizací ČKD.

 

Ukázka plazmové stěny, na níž probíhaly animace s grafikou odpovídající jednotlivým segmentům výroby.