Billboard pro developerský projekt Jinonická vyhlídka

Cíl
V rámci outdoorové části kampaně projektu Jinonická vyhlídka připravit billboard pro cílovou skupinu s vyššími příjmy.

Řešení
Při řešení billboardu jsem vycházeli, podobně jako v inzerci, z emotivní vizualizace zrcadlící cílovou skupiny. Billboard tak vypráví příběh úspěšného hudebníka, který doma relaxuje se svým oblíbeným nápojem a psem. Pohodovou atmosféru dokresluje jeden z benefitů celého projektu, romantický výhled na večerní panorama Prahy. Titulek posiluje emotivní příběh odehrávající se na vizualizaci.