Brand Building
Zåhrada To je život!

Cíl
Vytvořit identitu nové městské čtvrti Zåhrada v Lysé nad Labem.

Řešení
Identita je základem pro budování značky. Ve své podstatě nepředstavuje pouze logo a další vizuální nebo verbální prvky, ale především strategii a filosofii projektu transformované do jazyka marketingové komunikace. Identita nám poskytuje základ, na němž budujeme značku projektu. Vytváří se stopa v myslích cílových skupin tak, aby se ve správný okamžik rozhodly, jak potřebujeme. Identita projektu je součet vlastností a způsobů jejich komunikace, které projekt sjednocují a zároveň odlišují od jiných developerských projektů. Nejdůležitějším úkolem při budování značky developerského projektu je vytvořit uvěřitelný příběh a přesvědčit o něm místní samosprávu, stávající rezidenty a především budoucí kupce.  Identita Zåhrady zahrnovala veškeré kroky od analýzy vlastností a přínosů, přes vyhledání DNA projektu, až po vlastní tvorbu verbálních a vizuálních prvků jako je název a logo.

Případová studie
Rozsah celé kampaně budování značky Zåhrada To je život! si zasluhoval, abychom k ní připravili podrobnější případovou studii. Demostrujeme na ní naši představu toho, jak by měl marketing developerského projektu vypadat, jak jsme ho stručně popsali na předchozích řádcích, od vystavění příběhu projektu, přes identitu, web a sociální media až po samotnou exekuci. Celou případovou studii můžete shlédnout při osobní konzultaci, kterou poskytujeme zdarma a která zahrnuje i podrobnější teoretické seznámení s tím, jak lze postavit a vybudovat značku developerského projektu.