Brožura Export v kostce

Cíl
Graficky navrhnout a zpracovat informační brožuru.

Řešení
Brožura byla koncipovaná jako základní informační tištěný materiál pro následnou kampaň Zelená linka. Cílem bylo podat souhrnnou informaci z jednoho místa o všech informačních kanálech pro exportéry. Řešili jsme vizuální podobu brožury zároveň s vizuálem související kampaně.