Brožury parků VGP

Cíl
Vytvořit sadu tiskovin pro obchodní a marketingové účely.

Řešení
Na začátku byla celková změna vizuálního řešení všech marketingových tištěných materiálů společnosti VGP. Součástí celkové změny bylo i vytvoření brožur pro jednotlivé parky VGP po celé Evropě. Naše práce spočívala nejen v grafickém řešení, ale vytvořili jsme i koncepci obsahu, tak aby vyhovovala jednotnému konceptu celé sady. Výsledkem je obrazově zajímavý, informačně hodnotný, ale zároveň stručný materiál, který dobře slouží zaměstnancům firmy i obchodním partnerům.