Česká exportní banka

Česká exportní banka podporuje české vývozce, aby jejich výrobky a služby obstály na světových trzích. Za dobu trvání své existence financovala mnoho obchodních transakcí, jimiž pomohla naplnit očekávání obou stran – kupujícího i prodávajícího.

 

Související odkazy

Výroční zprávy České Exportní Banky