Corporate Identity
a vizuální styl
společnosti Veskom

Cíl
Vytvořit jednotný vizuální styl napříč společností

Řešení
Společnost Veskom zastřešuje několik divizí s rozdílným zaměřením své činnosti. Tyto rozdílnosti jsme v grafickém řešení překonali různými abstraktními vizuálními motivy, které představují jednotlivé divize, zároveň se však navzájem doplňují, stejně tak jako různorodé oblasti činnosti společnosti. Tyto abstraktní motivy jsme doplnili vybranými odstíny souvisejících barev. Ty se používají pro různé grafické prvky a zvýraznění. Společnost používá logo, které je společné pro všechny divize, zastřešuje a sjednocuje tedy celý vizuální styl.

 
Vizuální styl společnosti se podařilo dodržet a aplikovat na všech komunikačních prostředcích od vizitek, přes webové stránky, kompletní tiskoviny, prezentace a merkantilní materiály, až po grafiku polepu vozového parku nebo některých doplňků interiéru budovy sídla společnosti Veskom. Ucelený a jednotný dojem tak dává navenek jasné znamení o tom, jak firma funguje uvnitř.