Corporate Identity
skupiny AB Facility

Cíl
Provést rebranding skupiny AB Facility Services v souvislosti s novými akvizicemi a restruturalizací skupiny.

Řešení
Práce zahrnovala úpravu stávajícího loga, výběr fontů, zpracování log pro ostatní společnosti skupiny. Následovalo rozpracování aplikací – tvorba vizitek, dopisního papíru, desek, ale také design prezentačních materiálů, produktových a referenčních listů. Práce byla zakončena vytvořením manuálu corporate identity celé skupiny. Podívejte se na další informace o vytváření identity firem a projektů