Corporate Identity
Stach Group

Cíl
Vytvořit redesign loga a navrhnout corporate identity.

Řešení
Zadání od klienta určovalo, že nové logo bude vycházet a navazovat na vizuální podobu loga původního. Při zachování významu jsme  tvar výrazně zjednodušili a převedli do křivek moderní značky. Logo doplnil vhodný písmový font a upravená barevnost.

Vizuál  firemních materiálů jsme navrhli jako „skládačku“ geometrických tvarů v zeleno fialové barevnosti. Variabilnost umožňovala  množství kompozic, které se aplikovaly na nejrůznější materiály včetně tiskovin.

Součástí práce byla tvorba manuálu, kde bylo určeno jak správné používání loga, včetně fontů a barevností, tak jednotlivých aplikací vizuálu.

  • Klient: Stach Group