Outdoor
pro Realitní společnost
České Spořitelny

Cíl
Navrhnout polep referentských vozů klienta.

Řešení
Při návrhu jsme vycházeli z aktuálního CI manuálu klienta a hlavního obrazového leitmotivu, který pro reklamu používá. Obě postavy jsme umístili přes zadní boční dveře tak, aby byly viditelné v životní velikosti 1:1. Podval s dobře čitelným sloganem prochází celou délkou auta. Grafiku doplňuje logo a výrazný odkaz na webové stránky. Vytvořili jsme tak jednoduché grafické řešení s jasným sdělením.