Etický kodex
společnosti Skanska

Cíl
Podpora povědomí o přijatém Etickém kodexu mezi zaměstnanci společnosti Skanska.

Řešení
Jedním z námětů našich návrhů řešení byl komix, námětově inspirovaný příběhy Rychlých šípů, fenoménu všeobecně známého a přijímaného jako ztělesnění morálních zásad. Jako doplnění kampaně na podporu popularizace Etického kodexu jsme navrhovali kreslený seriál v interním periodiku nebo jako e-mailing, samolepky na auta, staveništní buňky a další obecně přístupná místa nebo např. podlahovovou grafiku v budovách společnosti.