Exxon Mobil

Exxon Mobil Corporation provozuje síť středisek na podporu podnikání po celém světě, které podporují globální operace a zákazníky pomocí nejmodernějších systémů a procesů. České středisko bylo založeno v roce 2004 v  rámci jedné z největších světových korporací jako vícejazyčná pobočka, přímo podporující jednu z největších světových nadnárodních korporací.