Firemní profily
Skanska

Cíl
Vytvořit exkluzivní roční zprávu skupiny SKANSKA a sadu profilů devíti dceřiných společností.
Vše ve dvou až třech jazykových mutacích.

Architektura dává smysl prostoru – grafický design ploše

  • Celková koncepce
    Kompozice příběhu setu publikací má několik myšlenkových vrstev. Hlavním spojujícím prvkem všech publikací je pět centimetrů široký stříbrný pás, který prochází skrze všechny strany všech publikací. Vyjadřuje jednu firmu, jednu myšlenku, jeden řád, jeden směr. Jedinečnost společností vyjadřují grafické struktury s fotografiemi organických tvarů, které jsou vybrány tak, že vyjadřují specifika každé ze společností. Organické fotografie také představují „zelený pilíř“ podnikání skupiny SKANSKA. Vnitřní strany obálek jsou rozkládací a vytvářejí trojstrany. První trojstrana uvádí čtenáře do publikace, představuje vizi, poslání a poskytuje základní ekonomické údaje. Naopak závěrečná trojstrana ukazuje strukturu skupiny a přehledně dává vyobrazenými obálkami všechny publikace do kontextu.
  • Čím se odlišuje řídící publikace, roční zpráva SKANSKA?
    V řídící publikaci jsou veškerý text a většina fotografií umístěny v tomto pruhu. Dynamiku publikace vytvářejí fotografie, které toto pravidlo porušují. Roční zprávu tak tvoří z 80 % čistá plocha, která dává publikaci vyrovnanost, lehkost vyjadřující vizi. Doplňkové grafické prvky v kapitolách věnovaných jednotlivým společnostem jsou umístěné mimo pruh. Propojují tak společně s charakteristickými organickými fotografiemi řídící zprávu s profily společností.
  • Čím se odlišují samostatné profily společností?
    Grafické symboly a organické fotografie na obálce jsou hlavními identifikačními prvky společností. Navazují jimi na řídící publikaci. Profily společností se od imageové řídící publikace odlišují větším zaměřením na praktické představení činností společností. Koncepce grafického uspořádání tvoří doplněk ke grafice řídící zprávy. V metalickém pruhu jsou umístěné pouze grafické prvky. Plocha, která je v případě řídící publikace prázdná, obsahuje v případě profilů veškerý text a fotografie.

Ocenění
Za sadu profilů SKANSKA jsme v prestižní odborné soutěži PR KLUBU – ZLATÝ STŘEDNÍK získali ocenění
Nejlepší profil a Nejlepší grafický design.

Poděkování
Ještě jednou musíme poděkovat klientovi, že v sobě našel odvahu a umožnil nám realizovat tento originální koncepční náhled na jeho podnikání.

 
[issuu autoFlip=true width=550 height=389 embedBackground=%23ffffff pageNumber=5 shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false documentId=111108165653-042112278f394dd7a1bb6faab9e6eb85 name=skanska-profil_3 username=menhart tag=profile unit=px v=2]
 

Související odkazy

Realizované firemní magazíny a noviny