Fotografování Centra energetického poradenství PRE

Cíl
Vytvořit sadu původních fotografií pro marketingové a reklamní účely Centra energetického poradenství PRE.

Řešení
Nejdříve jsme vytypovali vhodné modely (1 žena a 2 muži) pro tento účel. Po obhlídce místa s fotografem a konzultacemi s klientem o potřebách a nárocích na obsah fotografií jsme se pustili do náročné práce. Modelové suplovali reálné poradce CEP při jejich práci, proto s námi ještě během fotografování konzultovali poradci každé stanoviště, tak aby výsledek zachytil vše potřebné. Pro výběr u klienta jsme z objemného množství zrealizovaných snímků vybrali ty nejlepší. Soubor vybraných fotografií do prezentačního portfolia jsme pak ještě finálně upravovali a retušovali.