Kampaň Buď Pohodářem!

Cíl
Získání nových členů Odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu.

Řešení
Kampaň pro účely získání nových členů Odborového svazu pracovníků v potravinářském průmyslu byla v naší režii od ideového konceptu přes tvorbu textů a ilustrací až po výrobu veškerých tiskovin a kompletního zpracování webových stránek. Na začátku spolupráce s klientem bylo nutné vyseparovat důležité informace tak, aby se co nejjednodušší, zapamatovatelnou formou dostaly k potenciálnímu novému členovi. Pro maximální srozumitelnost jsme použili formu kreslených ilustrací. Ty zkratkou a vtipem doprovázejí veškeré informace, které zpracovával zkušený textař.
 
Základem kampaně pro získání nových členů je vytvoření ucelené řady informačních materiálů, určených podle svého obsahu pro různé cílové skupiny nových členů – patří sem brožury, letáky, plakátky, kalendáře, atp. Zpracovávali jsme také materiály určené pro odborové poradce. Důležitou součástí kampaně je samozřejmě vytvoření webových stránek pro potenciální nové členy, na kterých mohou zjistit odpovědi na všechny své otázky. Najdou zde kompletní kontakty a potřebné informace. Webové stránky jsme zpracovávali od prvotního návrhu obsahu, přes vizuální podobu, až po finální realizaci.