Kampaň Zelená linka

Cíl
Cílem kampaně MPO byla kompletní informovanost exportérů z jednoho kompetentního místa.

Řešení
Vytvořili jsme základní vizuál kampaně, zpracovali grafiku brožury Export v kostce a dalších tiskovin. Dále jsme spolupracovali na on-line a printové kampani (inzerce v hlavních ekonomických titulech, včetně vlepované vizitky na Zelenou linku), navrhovali a dodávali jsme stojany na brožury umístěné ve všech pobočkách Czech Trade po celé ČR, dále jsme se podíleli na e-mailingové a direct mailové kampani na vybrané adresy, vytvářeli jsme elektronický newsletter.