Katalog produktů
autochemie Holts Auto

Cíl
Zpřehlednit kategorie členění produktů, navrhnout grafiku a sestavit katalog.

Řešení
V souvislosti s vytvářením konceptu nových webových stránek klienta, jsme nejprve navrhli a provedli novou přehlednější kategorizaci produktů. Poté jsme připravili grafický koncept katalogu a plnili jednotlivými skupinami produktů. V grafice jsme použili motivy z našeho návrhu nového webu, tak abychom propojili vizuální dojem souvisejících produktů jako prostředníků komunikace s uživateli. Katalog jsme zrealizovali ve dvou jazykových mutacích (němčina, francouzština). Další mutací katalogu byl obsahově upravený katalog pro prodejce obchodního zastoupení Hostettler. Jako samostatnou tiskovinu jsme připravovali také ceníky výrobků.