Magazín GRAPES

Cíl
Design magazínu.

Řešení
Nadefinovaná obsahová struktura byla prvotním vstupem a základem pro výtvarnou koncepci magazínu. Zvolením výtvarného stylu (formát publikace, grafické členění, obrazový doprovod, doplňující grafické prvky, barvy, písmové fonty, formáty sazby,…) vznikl ucelený estetický dojem. Titulní strana dává prostor zkušeným umělcům z regionů, ti mají v jednotlivých vydáních možnost tematicky realizovat její hlavní motiv.