Maskot Radim
pro Centrum energetického
poradenství PRE

Cíl
Zvýšit návštěvnost Centra energetického poradenství PRE v Jungmannově ulici.

Řešení
Jako součást našeho návrhu celé kampaně jsme vytvořili postavu maskota. Virtuální 2D maskot umístěný ve výloze se promítá zadní projekcí na speciální fólii a interaktivně hlasem oslovuje kolemjdoucí pomocí směrového reproduktoru. Maskot chodící po ulici plní funkci poutače na soutěž. Maskot ve formě stojanu u vchodu vybízí k návštěvě a zároveň tvoří fyzickou překážku k zastavení se u výlohy centra. Maskot provází celou kampaň podle potřeby upoutat pozornost.