Návrh výroční zprávy
AB Facility

Cíl
Představit AB Facility Services jako moderní firmu a předního hráče na trhu Facility managementu.

Řešení
Trendem v oblasti tvorby výročních zpráv, je posun od strohých zarovnaných textů k uvolněnější, až časopisecké podobě, s využitím volné oddychové plochy, poutacích headlinů nebo zvýrazněných bloků textu. Také prostor s poutacím obrazovým doprovodem je důležitý pro čtenářovo vnímání celku. Jednotlivé části obsahu musí být snadno identifikovatelné, k tomu pomáhá právě grafická úprava. Základní ideou je výtvarná linie graficky jednotně upravených výtvarných prvků, které jsou vytvořeny ve 3D podobě. Tyto prvky jsou doplněné fotografiemi „průvodců“, kteří jsou v přeneseném smyslu tlumočníky textových vzkazů pro čtenáře. Důležitou součástí typografické úpravy celé brožury je navigace. Snažili jsme se vytvořit příjemnou, čtivou a přitom informačně hodnotnou publikaci.

Výročními zprávami, firemními profily a dalšími tiskovinami se zabýváme téměř 23 let. Za tu dobu jsme jich vydali už slušné množství a za některé z nich jsme získali odborná ocenění za nejlepší grafický design, nejlepší firemní profil atp. Můžeme proto nabídnout ověřené a kvalitní služby.

 

[issuu autoFlip=true width=550 height=389 embedBackground=%23ffffff shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false documentId=111108165508-c2f3da1643004b989f73f5dc15021b59 name=abf_vz08_06_2 username=menhart tag=ds unit=px v=2]

 

Související odkazy

Realizované firemní magazíny a noviny