Návrh značky Elite Bath

Cíl
Vytvořit grafickou podobu separátní značky Elite Bath pro společnost SIKO Koupelny.

Řešení
Navrhli jsme několik variant loga, které má být vnímáno jako značka luxusních koupelen. Proto jsme také v několika variantách využili kombinace černé plochy s metalickými odstíny zvolených fontů písma a grafických prvků. S tímto kontrastem jsme pracovali jako s atributem pro eleganci a luxus. Navrhli jsme motiv značky čistě písmový, v dalších verzích jsme pracovali také s doplňkovými grafickými motivy.

 

  • Klient: SIKO