Newsletter
American Express

Cíl
Vytvořit produkt pro podporu klientů, majitelů karet American Express.

Řešení
Zrealizovali jsme interaktivní aplikaci PDF, která měla za úkol seznámit majitele karty American Express se slevami a výhodami obchodních partnerů, umět se v nich orientovat a lépe využívat jejich nabídek. PDF obsahovalo několik typů aktivních prvků „prokliků“ dovnitř i vně. Možnosti interaktivního PDF jsou dnes prakticky neomezené, aplikace umí spustit zvuk, animaci, flash i video.