Interní newsletter ČEPRO – informace pro zaměstnance

Cíl
Vytvořit grafickou podobu a šablonu elektronického newsletteru, který má být jednoduchý v ovladatelnosti svých funkcí tak, aby ho mohl plnit klient samostatně bez další podpory a dalších nákladů.

Řešení
Navrhli jsme grafickou podobu záhlaví a paty newsletteru. Součástí hlavičky je funkční obsah – po kliknutí na vybranou část se zobrazí daný článek. Vlastní newsletter je rozdělen na sedm kontejnerů s různým upořádáním textu. Každý kontejner se může prodlužovat podle potřeby. Texty do jednotlivých kontejnerů se mohou přidávat přímo nebo z intranetu, fotografie z knihovny, která je součástí řešení intranetu. Při tvorbě konkrétního newsletteru se vyberou potřebné kontejnery (může se použít jejich libovolné množství)a určí se jejich pořadí. Tím se vytvoří šablona newsletteru. Po natažení textů a fotografií se newsletter uloží na intranet. Může se odesílat i tisknout.