Noviny zaměstnanců
skupiny Unipetrol

Cíl
Zajistit služby potřebné k vydávání interních novin pro zaměstnance.

Řešení
Spolupráce začala zpracováním koncepce firemního periodika, včetně doporučení formy a obsahu, následně pak zpracováním jeho grafické podoby. Práce na novinách zahrnovala editaci textů, jazykovou korekturu, zajišťování soutěží či jiných souvisejících akcí, grafickou úpravu, tisk a distribuci.

 

[issuu autoFlip=true width=550 height=389 embedBackground=%23ffffff shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false documentId=111103170119-b8ed3772edce4b25b7703dcb674dadd6 name=uni_nov10-06_2 username=menhart tag=news unit=px v=2]

 

Související odkazy

Realizované firemní magazíny a noviny