Outdoor
Světová galerie bydlení
pro Skanska Development

Cíl
Navrhnout design outdoorových nástrojů pro dlouhodobou kampaň Světová galerie bydlení.

Řešení
Návrhy vycházejí z hlavních grafických prvků kampaně, pootevřených „oken“, objektivu a nového corporate identity SKANSKA. Jsou variantně aplikovány na billboardy (image nebo pro jednotlivý projekt), CLV, rámečky v MHD, na venkovní polep tramvají a firemní vozy. Jednotlivé aplikace vyžadují zkušenost při přípravě tiskových podkladů a znalost chování výrobních materiálů.