Outdoorová kampaň
Zåhrada To je život!

Cíl
Navrhnout a realizovat marketingovou kampaň developerského projektu Zåhrada To je život! Upoutat pozornost veřejnosti k zatím neznámému projektu.

Řešení
Nejdůležitější úkol – upoutat pozornost veřejnosti k zatím neznámému projektu, jsme vyřešili rozvržením kampaně do dvou vln. V 1. vlně jsme navrhli sadu na sebe navazující vizuálů, vyjadřující negativní emoce vyplývající ze stresujícího stylu městského života. Vybrané vizuály zachycují různé stresové momenty, jejichž výtvarně zdařilé zpracování výrazně podpořilo jejich emotivnost a působení na diváka.  Vizuály byly použity v outdoorové kampani ve formě plakátů, CLV a billboardů. Později na tuto 1. vlnu navázala řada vizuálů 2. vlny, již v brandu projektu Zåhrada To je život!, jako pozitivní protiklad, který ukazoval klady a výhody bydlení mimo velkoměsto. Podařilo se nám tak vytvořit výrazné povědomí o mimopražském developerském projektu.