PPT prezentace Veskom

Cíl
Vytvořit šablony prezentace.

Řešení
Tvorba PPT šablony byla součástí celkové koncepce korporátní identity společnosti Veskom.