Módní přehlídka
pro Realitní společnost
České Spořitelny

Cíl
Připravit akci na podporu prodeje luxusních bytů pro 100 potenciálních kupců.

Řešení
Uspořádat akci na místě prodeje jsme doporučili klientovi v rámci našich marketingových konzultací týkajících se developerského projektu Central Park. Naše doporučení vzniklo na základě skutečnosti, že klient disponuje databází, ve které je zastoupena cílová skupina. Z několika variant typů akce padla volba na uspořádání módní přehlídky s navazující prohlídkou tří luxusních bytů v areálu projektu. Módní přehlídku jsme vybrali jako vhodnou variantu, z toho důvodu, že je vždy lákadlem pro ženy, které sice nejsou vždy konečnými decesion makery, ale při výběru bydlení hrají zásadní roli. Důležitá byla samozřejmě i volba návrhářky, kterou v tomto případě byla Hana Havelková – ta je zárukou, že cílovou skupinu její tvorba zaujme natolik, že se akce zúčastní. Pro klienta jsme připravili zvací systém včetně tištěných a elektronických pozvánek a následného follow-upu několika kanály. Součástí práce agentury byla kompletní příprava módní přehlídky, včetně zajištění návrhářky, modelek a technického zázemí. Samozřejmostí byl i branding a příprava prostoru, zajištění cateringu a hostesek včetně jejich proškolení. Akce se zúčastnilo téměř 150 hostů z cílové skupiny.