Produktové listy
AB Facility

Cíl
Zpracovat sadu 32 produktových a referenčních listů v novém designu pro čtyři subjekty skupiny AB Facility Services.

Řešení
Práce obsahovala rozpracování produktových listů podle námi vytvořeného Corporate Identity. Zahrnovala návrh konceptu, editaci textů a jejich jazykovou korekturu, výběr fotografií z fotobank, pořízení vlastních fotografií, grafický design, DTP práce s retušemi a přípravu tisku.

Produktové listy se také připravovaly v elektronické podobě pro umístění na webové stránky AB Facility Services.