Profil MPOWER Group

Cíl
Navrhnout obsahové a vizuální řešení firemního profilu.

Řešení
S ohledem na procházející změnu organizační struktury společnosti MPower, jsme společně s klientem postupně hledali potřebný obsah profilu, tak aby vyhovoval potřebám celé skupiny. Poté vznikla přehledná, jednoduchá a informačně hodnotná tiskovina se zajímavým designem. Například řešení s rozkládací dvoustranou pomohlo umístit rozsáhlou tabulku s technickými daty. Vazba V1 s očkem umožňuje praktické zavěšení do šanonu.