Profily a jiné tiskoviny
AB Facility

Cíl
Připravit profily a další tiskoviny pro čtyři společnosti skupiny AB Facility Services.

Řešení
Práce zahrnovala návrh konceptu s ohledem na námi zpracovanou koncepci Corporate Identity, úzkou spolupráci s garanty za jednotlivé společnosti skupiny, tvorbu textů a jejich jazykovou a stylistickou úpravu, výběr fotografií z fotobank, pořízení vlastních fotografií, DTP práce s retušemi a přípravu dokumentů k tisku.

Všechny profily se také připravovaly v elektronické podobě pro umístění na webové stránky AB Facility Services.