Promotion 3D brýle
Zåhrada To je život!

Cíl
Zvýšit návštěvnost webových stránek a zvýšit povědomí o projektu Zåhrada To je život!

Řešení
Pro zvýšení návštěvnosti webových stránek projektu jsme zvolili rozdávání obrandovaných 3D brýlí. Do té doby v České republice nikdo 3D brýle v tak masovém měřítku nepoužil. A právě možnost prohlédnout si vizualizace na webu s prostorovým efektem byla výrazným odlišením a motivátorem k návštěvě stránek. To potvrdila vysoká návštěvnost stránek ve dnech, kdy se brýle rozdávaly. Součástí této promotion bylo i oblečení hostesek, které stylově vycházelo z identity projektu.

Případová studie
Rozsah kampaně včetně samotného promotion projektu Zåhrada To je život! si zasluhoval, abychom k ní připravili podrobnější případovou studii. Demostrujeme na ní naši představu toho, jak by měl marketing developerského projektu vypadat, od vystavění příběhu projektu, přes identitu, web a sociální media až po samotnou exekuci. Celou případovou studii můžete shlédnout při osobní konzultaci, kterou poskytujeme zdarma, a která zahrnuje i podrobnější teoretické seznámení s tím, jak lze postavit a vybudovat značku developerského projektu.