Referenční listy Skanska

Cíl
Cílem bylo vyhotovit řadu referenčních listů z oblasti staveb železničního stavitelství, které Skanska prováděla na celém území ČR.

Řešení
Podle potřeb klienta jsme průběžně, v období několika let, vytvořili obsáhlou vizuálně jednotnou sadu referenčních listů. Obsahem byla jak fotodokumentace stavby, tak i popis stavebního řešení včetně nejdůležitějčích technických dat. Součástí byly i desky s chlopní, do kterých se referenční listy a další tiskoviny mohly vkládat. Klient tuto sadu využíval pro základní prezentaci svých projektů.