SatTelka – satelitní televizní
čipová karta

Cíl
Vytvoření CI a kampaň na uvedení nového produktu na trh.

Řešení
Tvorba loga, vizuálu, grafiky pos/pop materiálů a návrh webových stránek. Základem pro formu zpracování vizuálů se staly originální kresby, včetně hlavní postavy Satelky. Názornými příběhy formou vtipů jsme ukazovali výhody nabízeného produktu. Výtvarné zpracování webových stránek navazovalo na ostatní materiály. Logo ve stejném kresleném stylu zapadalo do jednotné vizuální linky.