Soutěž
Zåhrada To je život!

Cíl
Vytvořit vlastní kmen návštěvníků pro další komunikaci, zvýšit návštěvnost webových stránek a zvýšit povědomí o projektu Zåhrada To je život!

Řešení
Při zahájení kampaně nikdo projekt nezná, databáze pro další ovlivňování je prázdná. Jednoduchým urychlovačem v této fázi je soutěž. Pokud je dobře postavena, může se s poměrně nízkými náklady dosáhnout nárůstu počtu lidí, kteří mají zájem o projekt, s různou potencí koupit si nemovitost. Kvalitu lze získat ze soutěže také nastavením jejích parametrů, ale v počáteční fázi kampaně nám jde o šíření povědomí a získání kvantity. Z té se potom kvalita destiluje a destiluje a destiluje 🙂

Případová studie
Rozsah kampaně Zåhrada To je život! si zasluhoval, abychom k ní připravili podrobnější případovou studii. Demostrujeme na ní naši představu toho, jak by měl marketing developerského projektu vypadat, od vystavění příběhu projektu, přes identitu, web a sociální media až po samotnou exekuci. Celou případovou studii můžete shlédnout při osobní konzultaci, kterou poskytujeme zdarma a která zahrnuje i podrobnější teoretické seznámení s tím, jak lze postavit a vybudovat značku developerského projektu.