Společnost Veskom
– profil, desky, produktové
a referenční listy

Cíl
Vytvořit sadu firemních tiskovin v jednotném vizuálním stylu.

Řešení
Na začátku bylo nutné nadefinovat potřeby prezentace jednotlivých divizí a spojit je do ucelené řady tiskových materiálů. Po konzultacích se zástupci jednotlivých divizí i s vedením společnosti jsme nejprve navrhli obsahovou strukturu, poté jsme předložili návrhy grafického řešení a pak na míru zpracovávali texty a obrazové podklady. Výsledkem je set na sebe navazujících a vzájemně se doplňujících firemních materiálů. Desky se šanonovým upínáním slouží jako reprezentativní a zároveň informativní přebal pro profil společnosti nebo profil vybrané divize, zároveň se do nich dají umístit vybrané referenční a produktové listy. Celek působí elegantně, dynamická grafika ho současně velmi oživuje.