Tiskoviny Centra energetického poradenství PRE

Cíl
Poskytnout servis v oblasti tvorby tiskovin pro Centrum energetického poradenství.

Řešení
Poskytujeme služby, zahrnující práce na konceptu, grafické návrhy, fotografické práce, redakční práce, dtp zpracování, tisk a distribuci.

V rámci těchto služeb jsme pro Centrum energetického poradenství PRE připravili množství nejrůznějších tiskovin, včetně průvodce s orientační 3D mapou celého prostoru CEP, brožury Moderní domácnost, Úspory energie, Ovládání aplikace Tepelné ztráty, Prostupy tepla stavebními konstrukcemi a další tiskové materiály. Spolupráce s PRE nám umožňuje uplatnit nejrůznější technologické postupy a materiály, potřebné pro zkvalitnění funkce a originalitu vytvářených tiskovin.