Veletržní stánek pro ČKD GROUP

Cíl
Ideové řešení, návrh a realizace veletržního stánku

Řešení
Veletržní stánek ČKD GROUP představoval tři hlavní segmenty dodávek: Investiční celky, Technologické uzly a Produkty. Vizuálně je symbolizovaly tři kruhové, do sebe zapadající tubusy ukončené logem. Pozornost návštěvníků poutala plazmová stěna, na níž probíhaly animace s grafikou odpovídající jednotlivým segmentům výroby. Záměr realizovat expozici formou otevřeného prostoru, se ukázal velmi atraktivním. Stánek byl řešen jako stavebnice, aby mohl být používán opakovaně. Prezentaci společnosti ČKD na veletrzích v Miláně, v Brně a v Moskvě jsme zajišťovali od prvotního návrhu až po konečnou kompletní realizaci stánku, včetně technického vybavení.

 


Ukázka části plazmové stěny, na níž probíhaly animace s grafikou odpovídající jednotlivým segmentům výroby.