Virtuální prohlídka
Centra energetického poradenství PRE

Cíl
Zvýšit zájem o návštěvu Centra energetického poradenství PRE.

Řešení
Zkvalitnění a zatraktivnění webové stránky pomocí interaktivní prezentace – virtuální prohlídka, která provede návštěvníka po Centru energetického poradenství PRE, kde ho seznámí s nejzajímavějšími exponáty. Prohlídka je v rozsahu 15 stanovišť, kde je možné se volně rozhlížet v rozsahu 360°x180° a přibližovat pohled na detaily. Na každém stanovišti jsou textové informace o všech exponátech, které jsou doplněny fotografiemi a mluveným slovem. Realizace probíhala včetně nafocení stanovišť a vytvoření ikon aplikace.
Online verze je určená pro webové stránky Centra. Offline verze bude prezentována na dotykové obrazovce na výstavách a veletrzích.