Vizuál Brufen 400
Abbott

Cíl
Zvýšit povědomí cílových skupin o léku Brufen, tak aby ho vnímaly jako jediný originál na trhu a odlišily ho od ostatních generik.

Řešení
Po společných konzultacích s klientem jsme vytvořili obrazový motiv vizuálu – přeneseně vyjadřoval výhody originálního Brufenu nad generiky (opravdové velké zdravé jablko versus ozdobná atrapa, která je dražší). Finální vizuál jsme aplikovali do různých informačních tiskových materiálů.