Vizualizace a IPIX pro developerský projekt Rezidence 3D

Cíl
Připravit vizualizace developerského projektu.

Řešení
Realizovali se nejen exteriérové vizualizace zasazené do reálného prostoru, ale i řada imageových vizualizací interiéru. Pro inspiraci a dokonalou představu rezidentů o jejich budoucím bydlení bylo vytvořeno také několik virtuálních pohledů 360° IPIX.