3D vizualizace obalů
na léky firmy Abbott

Cíl
Zpracovat sadu cca 300 obalů na léky do 3D podoby.

Řešení
Pro každou „krabičku“ jsme zkonstruovali přesný 3D model podle dodaných dokumentů. Poté se každý model potáhl pláštěm originálního designu potisku a dopracoval se vzhled celé vizualizace se všemi detaily do konečné podoby. Každý obal se zpracovával z několika úhlů pohledů.