Vizualizace pro developerský projekt Jinonická vyhlídka

Cíl
Vytvořit emotivní vizualizace zaměřené na vyšší příjmovou skupinu a sadu exteriérových a interiérových vizualizací v rámci kampaně projektu Jinonická vyhlídka.

Řešení
Pro emotivní vizualizaci jsme zvolili jeden z benefitů projektu – výjimečný výhled na Prahu. Celá vizualizace je postavena na ztotožnění se cílové skupiny s příběhem, který se odehrává na obraze. Hlavní postava, pravděpodobně úspěšný hudebník, si vychutnává svůj oblíbený nápoj a relaxuje s výhledem na pražské panorama. Pro dokreslení atmosféry a statusu jsme byt vybavili moderní jednoduchou elegancí včetně velkého originálu obrazu. Důležitý je i velký pes, který nejenže dokresluje postavení svého pána, ale také blízkost přírody a života. Další vizualizace vycházejí z potřeby co nejdokonaleji prezentovat  interiéry i exteriéry projektu. Realistický dojem jsme podpořili zasazením vizualizací do reálného prostředí, které je vidět také v průhledech oken.