Výroční zpráva Agrofert
a Agrofert holding

Cíl
Kompletně zajistit zhotovení výročních zpráv společnosti Agrofert a Agrofert Holding.

Řešení
Pro společnost Agrofert jsme zajišťovali zhotovení kompletu výročních zpráv několik let po sobě. Od výtvarné koncepce a grafiky, přes fotografování portrétních fotografií představenstva i studiových image fotografií, až po konečnou výrobu.