Výroční zpráva CAC LEASING

Cíl
Navrhnout design a zrealizovat výrobu výroční zprávy.

Řešení
Po konzultacích grafických návrhů s klientem a následných úpravách jsme zvolili formu, odehrávající se v červených plochách a kontrastních duplexových image fotografiích. Tomuto stylu odpovídalo i grafické řešení grafů a tabulek. Stručná výroční zpráva tak získala podobu zajímavé publikace.