Výroční zpráva ČEPRO, a.s.
za rok 2009

Cíl
Navrhnout a rozpracovat grafiku výroční zprávy a zajistit její výrobu.

Řešení
Klient upřednostňoval jednoduché, akční řešení výroční zprávy. Zadání jsme vyřešili jednoduchou moderní typografií a doplnili grafikou s použitím abstraktních motivů vztahujících se k činnostem a produktům společnosti Čepro.