Výroční zpráva ČEPRO, a.s.
za rok 2012

Cíl
Zpracování grafické podoby a produkce výroby včetně tisku výroční zprávy.

Řešení
V zadání klienta bylo využít pro grafiku výroční zprávy aktuální vizuál, kterým se prezentuje v probíhající kampani. Přizpůsobili jsme tedy vizáž tiskoviny danému motivu a vytvořili jsme lehký, strohý design, který vyhovoval záměrům klienta. Použitá metalická barva působila elegantně, ale zároveň celou výroční zprávu zajímavě oživila.